Komponenty do budowy sieci komputerowych

DRS Sp.z.o.o.

SIEDZIBA FIRMY:

ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin
tel./faks 81 446 56 65

DZIAŁ HANDLOWY

Paweł Kępa
tel. kom. 795 007 237
pawel.kepa@drs.net.pl


DZIAŁ SERWISU I PROJEKTOWY

Paweł Danyluk
tel. kom. 503 007 237
pawel.danyluk@drs.net.pl

DANE REJESTROWE (Do faktury):

DRS Sp. z o.o.
ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód,
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000497256
NIP: 712-328-46-71, REGON: 061647961
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 6 000 PLN

Kontakt


* - oznacza pola wymagane.